Vol324女神朱可儿Flower杭州旅拍开档黑丝裤袜秀翘臀极致诱惑写真53P朱可儿花漾

Vol324女神朱可儿Flower杭州旅拍开档黑丝裤袜秀翘臀极致诱惑写真53P朱可儿花漾

吐血衄血,或大小便血,犀角汤。并一切顽毒毒疖,用江西豆豉为末,唾津和成饼,大如铜钱浓,如三四钱置患处,以艾铺饼上灸之。

一小儿臂痈溃后,颤振少气,脉浮数,按之不鼓,此元气虚弱也,朝用补中益气汤,夕用异功散各二十余剂,未见效,因虚甚而功力未能及耳,又用前药各二十余剂,颤渐愈。又有成隐疹者,或白泡者,此皆伤寒热毒不除,多变此疾。

后服斑蝥等药,恶症蜂起,手足并冷,用参附汤二剂、六君、姜、桂四剂,乃朝用益气汤,夕用异功散而愈。一小儿臀疽将愈而作渴,小便频数,面色常赤,脉洪数,按之无力,尺脉为甚,余谓禀父肾虚。

余谓∶噫气属心火虚,下气属脾气虚。一小儿患天蛇毒,脓出后指肿大色黯,疮口肉,手背漫肿而不赤,饮食少思,大便不实,憎寒发热,惟用败毒行气之药,余谓此脾胃虚弱,不能消化饮食、生长肌肉、外御风邪,非疮毒使然也。

然水痘多属表邪,或发热引饮,小便赤涩者,当用升麻葛根汤。此消毒败脓止痛之圣药。

余曰∶此非毒瓦斯内攻,乃胃虚耳,宜用异功散补之。一小儿出痘将愈,因停食泄泻,作渴腰痛,此脾肾虚弱也,先君用加减八味丸料,及五味异功散,渴泻顿止;又与一小儿出痘,愈后腰足作痛,此禀足三阴虚也,用六味丸料煎服,及补中益气汤而愈。

Leave a Reply